Home / Artists / Ali Hamzah

Ali Hamzah

Birth Year: 1987

Hometown: Bandung

Works: Visual Artist

Seorang Visual Artist kelahiran 1987 di Bandung, yang mendedikasikan getaran di tubuhnya dan alam semesta sebagai medium dirinya bercerita.

Made by CodeOmnia